WIKI

Influencer

Wat is een influencer?

Iemand wordt als influencer gezien wanneer hij of zij een bovengemiddelde invloed heeft op het (koop)gedrag van (andere) consumenten op een webshop en winkel. De influencer vormt het centrale punt binnen influencer marketing. Dit is een vorm van marketing waarbij marketingactiviteiten worden ontplooid om deze vaak specifieke groep te bereiken en activeren in tegenstelling tot het benaderen van de potentiĆ«le markt als geheel.

Definities van een influencer

"a range of third parties who exercise influence over the organization and its potential customers"[1]
"a third party who shapes the customer's purchasing decision, but may never be accountable for it."[2]
"a person who has a greater than average reach or impact through word of mouth in a relevant marketplace.”[3]
“influencers are activists, are well-connected, have impact, have active minds, and are trendsetters.”[4]

Zoals je hierboven ziet bestaat er geen eenduidige definitie, maar over het algemeen beschikken deze individuen over (een gevoelde) autoriteit, kennis, een bepaalde positie of specifieke relatie ten aanzien van andere personen.

B2C vs. B2B

Wie een influencer genoemd kan worden en wie niet hangt ook nauw samen met de context (B2C of B2B). Binnen B2C nemen vrienden, familie, bloggers, journalisten, merken en retailers vaak de rol van influencer op zich. Binnen B2B ligt er naast externe influencers als leveranciers, adviseurs, journalisten en bloggers meer nadruk op influencers binnen de organisatie, zoals managers, inkopers en ingenieurs.


[1] Peck, Helen, Payne, Adrian, Christopher, Martin and Clark, Moira. Relationship Marketing: Srategy and Implmentation, Butterworth-Heinemann, 1999

[2] Brown, Duncan and Hayes, Nick. Influencer Marketing: Who really influences your customers?, Butterworth-Heinemann, 2008

[3] WOMMA's Influencer Handbook

[4] Keller, Ed and Berry, Jon. The Influentials, Free Press, 2003

Geschreven door Frank Daamen Partner & Online Marketeer