BLOG

Magento 2 integratie: AFAS Software

23 maart 2018

Bent u op zoek naar een optimale koppeling tussen AFAS Software & Magento 2? LAB51 heeft al diverse webshops gekoppeld met de moderne software van het Nederlandse familiebedrijf. Met AFAS Software heeft u grip op al uw bedrijfsprocessen door één geïntegreerde softwareoplossing. Verminder de administratieve druk zodat u zich kan richten op de kerntaken van uw organisatie. Door AFAS Software te koppelen met uw Magento 2 webshop, wordt er automatisch gecommuniceerd tussen de software en Magento 2. 

ERP software van AFAS

Het automatiseren van uw processen is essentieel om kwaliteit te blijven leveren. Vooral wanneer uw bedrijf sterk groeit. De toekomst vraagt om een goede bedrijfsvoering. Administratieve processen dienen meer dan op orde zijn, waarin u helder zicht hebt op de ontwikkeling van uw klanten en waarin u strak kunt sturen op kwaliteit. Minimaliseer uw kans op fouten met het ERP softwarepakket van AFAS.

Gegevens één keer vastleggen
Met software van AFAS heeft u 1 totaalpakket voor uw bedrijfsvoering. U automatiseert uw HRM, Payroll, Inkoop, Financieel, CRM en workflow- en documentmanagement. Bovendien kun u de software eenvoudig koppelen aan verschillende databases voor bijvoorbeeld specifieke programma’s. Je legt alle gegevens maar één keer vast. Dat scheelt medewerkers een hoop tijd en fouten.

Dagelijks sturen op prijs én kwaliteit
Al uw data liggen vast in 1 database. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk rapportages van belangrijke ken- en stuurgetallen maken. Of het nu gaat om inkoop, salarissen of processen. Overzichtelijke dashboards zorgen ervoor dat u dagelijks kunt sturen op prijs en kwaliteit.

Efficiënte en foutloze workflow
Terugkerende werkzaamheden vangt u met AFAS Software in een integraal proces. Daarmee worden fouten voorkomen en houdt u tijd over voor werkzaamheden die echt van waarde zijn. In de workflows stroomlijnt u bovendien de communicatie. Uw medewerkers werken effectief en met constante kwaliteit, zonder dat het hen moeite kost. Maak zelf een workflow op maat of gebruik 1 van de standaard workflows.


 

AVG / GDPR Proof: van het kunnen verwijderen tot aan het bewijzen

Het is een hot item: De nieuwe wetgeving romdom privacy. Vanaf 25 mei 2018 gaat AVG/GDPR van kracht. Het invoeren van deze wet leidt tot strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden. Software van AFAS is hierop voorbereid. Het ‘recht om vergeten te worden’ kan eenvoudig worden uitgevoerd om gegevens te blokkeren voor gebruik, te verwijderen of onherkenbaar te maken. In de wetgeving is veel aandacht voor ‘dataportibiliteit’. De mogelijkheden van AFAS Software voldoende om aan de wetgeving te kunnen voldoen. Het is mogelijk om gegevens die niet meer in gebruik zijn te blokkeren evenals het kunnen verwijderen van dossierstukken en sollicitanten. Ook worden acties zoals verwijderen vastgelegd, zodat kan worden aangetoond dat gegevens verwijderd zijn.
 

HEEFT U NOG VRAGEN?

Op de website van AFAS kunt u uitgebreid informatie vinden over de producten en mogelijkheden van AFAS Software. Wilt u graag gebruik maken van AFAS Software of maakt u al gebruik van AFAS Software en wilt u dit graag koppelen met uw Magento 2 webshop? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door Patrick Pool E-commerce Shop Manager