WIKI

Reach

Het woord reach wordt vaak gebruikt in combinatie met social media advertising en staat voor het aantal individuele mensen dat bereikt is met een campagne.

Er bestaat echter de misvatting dat bereik één op één kan worden gezien als mensen die actief en bewust met de campagne in aanraking zijn gekomen. Bereik staat alleen voor het aantal mensen dat de campagne hebben kunnen zien.

In hoeverre reach en daadwerkelijke reach zich tot elkaar verhouden is van vele factoren afhankelijk. Mensen kunnen, in het voorbeeld van social media advertising, over een advertentie heen scrollen zonder deze bewust te zien of kunnen met heel iets anders bezig zijn terwijl een advertentie wordt getoond.

Reach alleen zegt dus weinig en maakt de targeting, timing en inhoud van campagnes des te belangrijker.

Geschreven door Frank Daamen Partner & Online Marketeer