WIKI

Community Management

Wat is Community Management?

Community Management is een heel brede term, die vaak wordt geassocieerd met het beantwoorden van online klachten. Maar: het omvat veel meer dan dat. Community Management is op te delen in vier pijlers: 

  • Vergroten van de schare fans, o.a. door op relevante blogs de conversatie aan te gaan;

  • Betrokkenheid, o.a. door content te verspreiden en vragen te beantwoorden;

  • Monitoring, o.a. door bezoekersgedrag te analyseren en door feedback te vragen;

  • Optimalisatie, o.a. door de strategie aan te sturen op basis van monitoring en kennis en ervaring vanuit de community intern in de organisatie te presenteren.

Community Management Strategie

Goed Community Management start met het definiëren van de doelstellingen vanuit de organisatie met betrekking tot de online community. Wat is de visie? Ook dient een profiel gemaakt te worden van de gewenste community. Wat is de doelgroep voor de gewenste community van de organisatie?

Identificeer influencers

Wanneer een community ontstaat rondom een onderwerp, merk of organisatie is het belangrijk om de influencers te identificeren. Het is namelijk stukken efficiënter om één invloedrijke fan te activeren dan om de aandacht te bemachtigen van 500 individuele fans. Zijn de influencers in kaart gebracht, dan is de volgende stap om social media-vriendelijke content te creëren, zoals afbeeldingen, acties en/of video. Ook dient in de community management strategie opgenomen te worden hoe het delen van deze content gestimuleerd en vergemakkelijkt kan worden. Dit is ook van belang binnen content marketing.

Guidelines

Daarnaast dienen er community management guidelines opgesteld te worden. Hierin worden mogelijke scenario’s uitgewerkt, inclusief de bijbehorende wenselijke reacties. Ook wordt de bij de doelgroep en organisatie passende tone-of-voice benoemd.

Geschreven door Frank Daamen Partner & Online Marketeer